1. Ana Sayfa
  2. Genel
  3. Hacizli Arabanın Üstünden Haczi Nasıl Kaldırabilirim?

Hacizli Arabanın Üstünden Haczi Nasıl Kaldırabilirim?

hacizli-arabadaki-haczi-kaldirma

Hacizli Arabanın Üstünden Haczi Nasıl Kaldırabilirim?

Çeşitli nedenler ile oluşan borçlardan dolayı taşınır veya taşınmazlar üzerine haciz talebinde bulunan alacaklı üstümüze kayıtlı mallar üzerinde haciz işlemi yapabilir. Haciz talebinde bulunan alacaklı taşınır olan arabalar üzerinde haciz işlemi gerçekleştirir. Yetkili daire borçlu üzerinde kamu gücünü kullanarak arabalara haciz koydurabilir. Arabalara konulan haciz çeşitli şekillerde kaldırılabilir.

Borcun Ödenmesi İle Haczin Kaldırılması

Borçlu borcunu kabul edip daha sonrasında yetkili kurumun başlattığı icra işlemine karşılık borcunu, takip işlemini yapan kişi veya kurumun avukatının vekalet ücretini ve borcu ödeyene kadar süren faizi öderse dosya icra dairesinde kapanır. Borçlunun aracı üstüne konulmuş haciz kaldırılır.

Hata Sonucu Yapılan Haciz İçin Kaldırma

Haciz işleminin icra takibi başlatan icra memurlarının veya alacaklının yanlış taraf göstererek başlattığı icra takibinde hatalı olduğunu, böyle bir borcunuzun olmadığını düşünüyorsanız size karşı takip başlatan ve aracınız üzerine haciz koyan icra dairesine dilekçe ile başvurarak yapılan takip ve haczin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Bu talep reddedilirse şayet hatalı olan bu işlemle ilgili yetkili icra hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz. Mahkemenin yapacağı inceleme sonucunda mahkeme borcun size ait olmadığı kanaatine varırsa aracınız üzerindeki haczi kaldıracaktır.

Alacaklı İle Anlaşma Sonucu Haczi Kaldırma

Takip başlatan alacaklı ile anlaşarak haczedilen aracınız üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Borcunuzu ödeme konusunda ikrar etmişseniz alacaklı ile anlaşıp taksit şeklinde ya da ödeme konusunda anlaşarak haciz işlemi gerçekleştirilen aracınız üzerindeki haczi kaldırabilirsiniz.

Haczin Zamanaşımı Nedeni İle Düşmesi

Borçluya karşı takip başlatan alacaklı haciz işlemi talep ettikten sonra icra iflas kanununda belirtilen süre içinde satış istemezse alacaklının haciz işlemini yenilemesi gerekecektir. Araba taşınır olduğu için bu süre altı ay içinde alacaklı haczedilen arabanın satışını istemek zorundadır. Alacaklı altı ay içinde satış talep etmemişse; borçlu yetkili icra dairesine vereceği bir dilekçe ile araba üstünde olan haczin kaldırılmasını talep edebilir.

Kesinleşen Takip İçin Dava Yolu

Alacaklının talebi sonucu kesinleşen borç için borçlu borcunun olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası ile borcunun olmadığını kanıtlayabilir. Haciz işleminin durması için %15 oranında bir teminat yatırarak haciz işlemi durdurulabilir.

 

Yorum Yap

Yorum Yap