İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Genel
  3. Güncel Bekçilik Maaşları 2020 (KESİN RAKAMLAR)

Güncel Bekçilik Maaşları 2020 (KESİN RAKAMLAR)

bekçilik maaşları 2020

Bekçilik günümüzde yeniden etkin olması ile birlikte bu mesleğin ekonomik ve sosyolojik şartları araştırılmaya başlanmıştır. Bekçilik maaşları günümüzde hatrı sayılır bir ödeme yapılmaktadır.
Bekçilik mesleğinin ekonomik şartlarından yanı sıra kendi ilinde görev yapmları ve çalışma saatlerinin mesai kavramı dışında olmasıda avantaj sayılmaktadır. Hatta kendi yaşadığı semtte görev yapması tam olarak “harika” diyebileceğimiz bir çalışma stilidir çünkü kendi semtine yabancı olmayacak ve bazı insanları tanıması bekçilik yaparken kendine kolaylık yaratacaktır.

Bekçi Olacak Kişilere 7 Önemli Tavsiye

Eğer bekçilik yapmaya hak kazandıysanız artık bazı şeylere dikkat etmeniz gerekmektedir çünkü mesleki hayatınızda oldukça zorlu günler geçirmemeniz ve mesleğinizi layıkıyla yapabilmek için bazı şeyleri prensip haline getirmeniz gerekmektedir işte sizlere tavsiyelerimiz ;

  • Mesai Saati içerisinde ve dışarısında asla yasa dışı işlerle uğraşan kişilere veya tekin olmayan kimseler ile samimiyet kurmayınız.
  • Yaptığınız Mesleği güvenmediğiniz tanımadığınız kişilere bahsetmeyiniz.
  • Tedbiri elden bırakmayınız özellikle mesai saati içerisinde dikkatiniz tam şekilde çalışınız.
  • Görev arkadaşınız ile irtibatlı ve bildirgeli çalışınız.
  • Mesleğinizin kurallarına uyunuz ve yüceltmek için elinizden gelen özeni gösteriniz.
  • Yüz kızartıcı her türlü olaydan sakınınız.
  • Her daim can güvenliğinizi düşünerek hareket ediniz.

Bekçilik Maaşları 2020

Bekçi maaşı 2020 yılında tıpkı diğer memurlar gibi artış almıştır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi bütün memurlar 2020 yılında %4 + %4 şeklinde maaş almış ve bekçilerin 2020 maaşı şu şekilde olmuştur.
Maaş konusunda özellikle beklentilerin üstünde bir ödeme alan bekçiler mesleğinin gereği açısından hak ederek kazandıkları bu maaşları aşağıdaki şekildedir.

Bekar bir bekçinin 2020 yılında ki net maaşı 4.500-TL civarındadır.

Bekçi Maaşını Etkileyen Faktörler

Bir bekçinin maaş alırken gelirini etkileyen bazı faktörler vardır aşağıda bekçilerin maaşını etkileyen faktörler sıralanmıştır.

Eğitim Düzeyi; Bir bekçi maaşı eğitim düzeyine göre artabilir veya azalabilir, Lise mezunu ile Lisans mezunu arasında maaş farkı oluşmaktadır.

Medeni Hali; Bekçi maaşlarında kişinin evli veya bekar olması önemli bir etkendir fakat eşinin çalışıp veya çalışmadığı daha önemlidir. Kişinin eşi çalışmıyor ise ekstra fazla fark almaktadır fakat çalışıyor ise çıplak maaş şeklinde almaktadırlar.

Çocuk; Bekçi maaşlarında çocuklarının olup olmaması ve 72 aydan küçük olup olmadığıda önemli etkendir her 72 aydan küçük çocuk için ek ödeme alırlar.

Bekçilik Şartları 2020

Bekçilik maaşından ziyade öncelikle bu mesleğe giriş için şartlarına bakmamız lazım işte bekçiliğin güncel şartları ;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988
tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya
yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile
mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci
maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya
uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Bekçilik Başvursunda Gerekli Belgeler 2020

1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a. Sınav başvuru dilekçesi,
b. T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi, pasaport),
c. Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar
için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)
d. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
f. Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin
bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

g. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü
belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,
h. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
i. Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
j. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
k. Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile
birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu,
askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı
adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini
tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak
zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet
ortamında yayınlanacaktır.)
2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan
edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia
edemeyecektir.
3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak
kazanacaklardır.

 

Zabıta Maaşları Merak ediyorsanız Lütfen tıklayınız.
Yorum Yap

Yorum Yap